Valpuržina noc

Dámy, ženy, děvčata, nastartujte košťata 🙂  No a pánové samozřejmě taky. Je tu Valpuržina noc, jinak také Beltain, filipojakubská noc či pálení čarodějnic. Řekneme si něco o historii, zvycích, a nakonec vám prozradím tři bylinková kouzla 🙂

Kde se tento svátek vzal?

Do Čech dorazil svátek z Německa – v žádných staročeských pramenech o něm, podle etnografa, folkloristy a kulturního historika Čeňka Zíbrta, není ani zmínka. Byl však již v polovině 19. století zakazován jako pověrečná a pohanská praktika, stejně tak mu nepřála druhá světová válka a ani komunistický režim. Na mnoha místech proto tento zvyk zanikl a v současnosti probíhá spíše jako jakýsi čarodějnický karneval a zábavná akce. 

Původem je však Beltain gaelským svátkem. Je to druhý svátek plodnosti v roce a jeho oslavou uctíváme Zemi a vše, co na ní žije. Zvyk zapalování ohňů pochází od dávných sedláků – ti zapálili dva ohně a mezi nimi prováděli dobytek. Ohně je měly očistit a zvýšit jejich plodnost. Takto se slaví například ještě ve Skotsku.

Den byl také spojován s čarodějnicemi kradoucími jídlo – tato pověra vznikla patrně proto, že v tuto dobu docházely zásoby a platily se dávky vrchnosti.

Zvyky

K oslavování Valpuržiny noci se váže několik zvyků a tradic. Některé z nich jsou tak uvolněné, že není divu, že se církvi nelíbily. Vyhazování zapálených košťat do vzduchu a oheň, který měl zajišťovat ochranu a prosperitu, byly ještě to nejmenší, co vadilo. Nezapomínejme, že se jednalo o svátek plodnosti. Mnoho symbolů a rituálů mělo tedy čistě sexuální podtext.

 Známé, a do současné doby leckde udržované stavění májky není výjimkou. Vztyčená májka bohatě ozdobená květinami symbolizovala falus v erekci a mladé neprovdané dívky toužící po svatbě se snažily na její špici co nepřesněji hodit věnec. Tento symbolický akt božského spojení jim měl zajistit partnera.

Ženy, které chtěly otěhotnět, používaly jako symbol kotlík. Zapálily v něm malý oheň a následně přes něj skákaly. 

Velký rituál – tedy spojení boha Belena a jeho družky bohyně Belisamy, byl pevným bodem oslav Beltainu. V předkřesťanských dobách se mladí oslavující – samozřejmě v rámci rituálu zajišťujícího plodnost polí a tím hojnou sklizeň – oddávali na polích pohlavnímu styku. Děti při tomto aktu počaté byly považované za děti Bohyně.

Magický oheň, v tuto noc zapalovaný, měl obsahovat dřevo z devíti stromů – například z jalovce, jasanu, dubu, břízy, borovice, smrku, jedle, modřínu a lísky. Takový oheň se pak devětkrát obtančil proti směru hodinových ručiček za zpěvu divokých, veselých písní.

Kouzla

My nebudeme dnes ani skákat přes oheň, ani se se svým milým nevydáme na pole. Přináším vám zde tři kouzelné návody pro ochranu domova, plodnost a lásku. Berte to ovšem s rezervou – za úspěšnost neručím 🙂

Jako první si uvážeme to správné, čarodějnické koště. S pomocí takového koštěte vymetete ze svých domovů nejen prach a pavučiny, ale i vše zlé a negativní. 

Potřebujeme:

 • Stejně dlouhé, ohebné proutky lísky, vrby a břízy
 • Rovnou, dlouhou a silnou jasanovou větev
 • Provázek
 • Hezky vypadající stuhy (nejsou nutné)

Proutky si rozdělíme na tři stejné části a ve třech poschodích je přivážeme na jasanovou větev. Místo přivázání můžeme zakrýt a ozdobit stužkami. Pomocí vykuřovadla z bílé šalvěje hotové koště očistíme od všeho špatného. 

Proutky z různých stromů mají svůj význam – líska má funkci ochrannou, vrba propůjčuje moc a bříza projasňuje přítomnost a budoucnost. Košte vážeme každý rok nové, staré vždy spálíme v ohni.

Pro další kouzlo potřebujeme kořen mandragory. Ten je známý a pověstný svou údajnou podobností lidskému tělu. Mandragora je rostlina velmi zajímavá a díky své tajemnosti se dostala i do mnoha literárních děl a filmů. Velmi známá je scéna z filmu Císařův pekař, kde se císař Rudolf II.  spolu s alchymistou magistrem Kellym a alchymistou-astronomem Scottou pokouší pod šibenicí za pomoci bílého špice vyhrabat tento čarodějný kořen. Bílý pejsek u toho asistuje proto, že mandragora při vytržení údajně křičí a kvílí tak, že by člověk zešílel. Proto se měl kořen vyhrabávat za pomoci psa – a to psa v posledním tažení.

To naštěstí absolvovat nemusíme. Kořen mandragory koupíme i přes internet – například zde. A tady již kouzlo na podporu plodnosti.

Potřebujeme:

 • Kořen mandragory
 • Celou skořici – tyčku
 • Mrkev
 • Zelenou vlnu

Mandragoru, skořici a mrkev obtočíme devětkrát zelenou vlnou a zavážeme. U každého obtočení odříkáváme:

Bohyně plodnosti dobrá

Dej ať jsem početí schopná.

Pak uložte svazek pod postel (nebo tam, kde nejčastěji dochází k aktu) a v okamžiku otěhotnění ho vyhoďte. Pokud se mrkev dříve zkazí, kouzlo obnovte.

Posledním kouzlem je kouzlo pro přivolání lásky. Mějme na paměti, že nemůžeme určitou osobu přinutit, aby se do nás zamilovala. To hraničí s černou magií a od té je lepší se držet dál. Navíc by taková láska stejně dlouho nevydržela – nebyla by to totiž láska v pravém slova smyslu, ale jen očarování. Můžeme ovšem napomoci tomu lásku k sobě přilákat. Jak?

Potřebujeme:

 • Růžovou svíčku
 • Mušli – nejlépe takovou, kterou jsme sami našli
 • Jedno růžové poupě
 • Vanilkový lusk
 • Špetku skořice

Zapálíme svíčku a mušli třikrát protáhneme plamenem. Pokaždé u toho odříkáme:

Moc tří prosím upřímně

Ať si láska najde mě!

Dívejte se do plamene a představujte si setkání s vaším ideálním partnerem. Vložte do mušle růžové poupě spolu s vyškrábnutým vnitřkem vanilky a přidejte špetku skořice. Při každém úkonu zaklínadlo opakujte. Mušli i s obsahem vhoďte do řeky, aby vodní božstvo mohlo přijmout vše přání a přinést vám kýženou lásku.

Doufám, že se vám čarodějnický článek líbil 🙂

Soustřeďuji se na léčivé byliny a jako fytopedagožka se vracím také ke kořenářskému a léčitelskému vědění našich babiček a prababiček.Více o mně si přečtětě zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.